@bjoernstaerk Fin sak! Om bor i hus, hvor man har mulighet til å sette ting i kjeller eller bod, kan jeg også anbefalle å kjøpe en gammel server. Her er det amsse billig datakraft å hente. Strømforbruket er ofte litt høyere, men pålitelighet og ytelse pr krone er det uslåelig.

@fyksen @bjoernstaerk Jeg fikk tak i en stor og duganes server gratis for noen år siden, men kommer til å bytte over til en mindre maskin ila våren. Det er rett og slett for mye datakraft å holde gående for mine behov, føles som sløsing. Har også en plan om å få all kjerneinfrastruktur (router, switch, AP og server) over på en UPS så vi ikke mister nettet når strømmen går…noe som skjer ganske ofte her hos oss. Da er det også mer praktisk med en mindre server.

Follow

@rsolva
Gode poeng! Intel nuc'ene har også støtte for Intel quick sync, som fungerer utmerket om man vil eie sine egne filmer og streamer de.

@bjoernstaerk
Jeg ser forresten du brukte plex, jeg synes et bedre alternativ er , som er foss. jellyfin.org/

Om du vil nytte ut google photos, la jeg varmt anbefale , men har jeg ikke prøvd alle andre alternativer. Landet på photoprism fordi det så ut til å ha den mest aktive utviklingen.

Sign in to participate in the conversation
Dugnag Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!