@SnabelAdmin @themayor Hvordan går jeg frem for å bli en del av det gode selskap her? Blir litt ensomt på øya mi.

@SnabelAdmin @themayor
Etter litt lesing ser det ut til at relay ikke er måte å koble sammen Mastodon instanser på, men at det kreves en dedikert relay som instansene kobler seg til.

Jeg kan ikke finne noen norske relays, kanskje vi skal starte en?

@katnjiapus @SnabelAdmin @themayor
Ser ut som instansen deres nesten bare er engelskspråkelig @katnjiapus Jeg er ikke sikker på om @SnabelAdmin er så gira på å ha det i Federated lista si, eller hva tenker dere?

@fyksen @SnabelAdmin @themayor

Instansen vår er hovedsakelig enkelspråkelig, men det betyr ikke at vi ikke vil federere mer med skandinaviske instanser for å gjøre det enklere for oss i Norden å finne hverandre og innhold på Norsk etc.

@katnjiapus @SnabelAdmin @themayor
Dere er allerede whitelistet, men dere må abonnere på URLen relay.dgng.no/inbox sjekk nettsiden relay.dgng.no/ for mer info.

@katnjiapus @SnabelAdmin @themayor

Ser ikke ut som relay tjenesten jeg har satt opp er helt stabil. Jeg har forsøkt å rebuilde docker imaget, men får ikke følge annet enn dgng.no
Har til og med forsøkt å slått av whitelisting, og godta alle, uten hell.
Det er denne jeg har satt opp github.com/mstdn-kr/activity-r , finner ikke mastodon sin offisielle realy programvare. Så langt jeg kan se, så står det ingenting i docen deres om det.

Jeg skal kikke mer på det i morgen. Beklager problematikken.

@katnjiapus @SnabelAdmin @themayor

Misstenker at det er noe krøll med at den ikke liker å være bak reverse proxy over ssl. Men tenker det er bedre å finne ut av det, enn å forsøke å kjøre på port 8080 over plain http.

Sign in to participate in the conversation
Dugnag Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!