Fin review! @erikjohannes 305 gram er som du sier fryktelig tungt for en rask terrengsko. Carbon hype er tydeligvis real, og er det stien så snill at man kan løpe med høy såle, så kunne man like gjerne løpt i gatekonkurransesko. Vinneren av Birkbeinerløpet har jo løpt i Takumi Sen de siste årene.

Du skulle hekta på miljøaspektet i reviewen, så hadde @bjoernstaerk også blitt fornøyd.
Spoiler, North face er flinke: goodonyou.eco/how-ethical-is-t

@fyksen @bjoernstaerk Takker! :D Helt enig i det du skriver der!

Og godt poeng med miljøaspektet, det kunne jeg absolutt ha tatt meg tida til å sjekke ut. @bjoernstaerk kom med veldig gode poeng i sin artikkel i Aftenposten, og det er jo helt klart at den type perspektiver også hører hjemme i anmeldelser av produkter utenfor teknologikategorien!

Sign in to participate in the conversation
Dugnag Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!