Follow

Og nå er @erikjohannes blog nede erikjohannes.no/blog/
Spørs om jeg skal roe ned overvåkninga på rss noe, så den ikke klager når ting ikke svarer.

· · Web · 1 · 0 · 0

@fyksen Takker for heads up! Skjønner ikke helt hva som har skjedd. Når jeg åpner RSS-linken (erikjohannes.no/index.xml) i nettleseren, så får jeg opp feeden, men i RSS-leseren min (newsboat) så får jeg beskjed om at feeden ikke inneholder noen elementer...

@fyksen Genererte RSS-feeden min på nytt nå, og da dukker den opp i RSS-leseren igjen. Aner ikke hvorfor, men satser på at det har løst problemet (midlertidig i det minste)😅

@erikjohannes @fyksen Såg den var noko ustabil her også. Første forsøk på URLen gav 404 fra github, neste forsøk gav forventa resultat.
Kan det være følgefeil av #Fastly utfall i dag?

Sign in to participate in the conversation
Dugnag Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!