Show newer

Da ble det Mr Pablo. God lytting, så kaster vi terning om noen dager.

Show thread

Skal vi klare å stoppe pandemien og unngå at vi må leve med ulike muterte variantar av korona-viruset i lange tider framover, må vi innsjå at den viktigaste innsatsen må gjerast globalt og på tvers av landegrenser. I det lange løp er dette også solidaritet med det norske folk. dagbladet.no/meninger/forst-me


Jeg har et mål om at i 2021 skal jeg konsumere mer Norsk musikk. Helst musikk som selges på eller lignende sider. I den forbindelse inviterer jeg fediverset med på lekene.

Hver fredag legger jeg ut to til tre album vi kan stemme over, musikken med flest stemmer innen 24t blir som vi har fem dager på å fordøye. Deretter kaster vi terning. Kom gjerne med ønsker, om dere brenner inne med noen "bangers".

Boy Pablo vs Death by unga bunga.

Nokon gongar trur eg det er lite aktivitet på snabelen.

MEN så sjekke eg postane og sjår lange trådar med diskusjonar, skravling og prat. Noko av det er kanskje litt teknisk og sånn til at eg kan slå meg med, men ellers ganske bra.

Er hjertegodt å ha eit levande norskt miljø i fødiverset!

Innlegg fra Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende:
#^«Vi har nok parallelle offentligheter. Regjeringen trenger ikke lage sine egne.»Hemmelige frokostmøter i Oslo hvor viktige rapporter blir presentert for noen få utvalgte. Møter om stortingsmeldinger på den lukkede prateappen Clubhouse. Viktige nasjonale nyheter som kringkastes på tilfeldige Facebook-vegger.

Slik bidrar regjeringen tungt til å styre viktig informasjon inn i lukkede rom. Det er et demokratisk problem.#norsk #norge #samfunn #politikk

Hey guys, Thunderbird is STILL hiring developers. You can help modernize an application used by ~20,000,000 people and growing!

The open source community can make something better than Outlook, but only if folks come and build it.

thunderbird.net/careers

Håper det er innafor med her.
Idag løp jeg 5km testløp. Klokka inn på 15:31. Selvfølgelig irriterende å ikke snike seg under 15:30, men jeg tror NM kravet på 10k skal gå iløpet av sesongen. strava.com/activities/49772630

Kan melde om at alt av smittevern ble holdt, så det ble ikke dratt en

Har no oppdatert sideinformasjonen til mastodon med enda ein ny søster instanse eller podium som det også kalles.

Nemleg dngd.no !

Kjem også til å oppdatere ein del informasjon på snabelen ettersom det er lenge sida eg har gjort det og opprettelsen av organisasjonen @frikultur endrar ein del ting.

@SnabelAdmin @themayor
Etter litt lesing ser det ut til at relay ikke er måte å koble sammen Mastodon instanser på, men at det kreves en dedikert relay som instansene kobler seg til.

Jeg kan ikke finne noen norske relays, kanskje vi skal starte en?

Show thread

@SnabelAdmin @themayor Hvordan går jeg frem for å bli en del av det gode selskap her? Blir litt ensomt på øya mi.

I Oslo har vi vært mer eller mindre nedstengt siden november, men nå ser det ikke ut til at tiltakene hjelper. Det blir noen tøffe uker framover. Greit med litt gode nyheter til å veie opp: nrk.no/sorlandet/xl/sju-opptur

When you setup Kubernetes to host your personal blog

Dugnag Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!